Trust diensten

Trust diensten van Vertinum

Onze trustdiensten zijn bedoeld om onze cliënten optimaal te kunnen laten genieten van de fiscale en praktische voordelen die Bulgarije te beiden heeft.

Directeurs diensten

Nominee director

Een nominee director is een aangestelde locale directeur die zijn rechten afgeeft aan de cliënt, of een andere door de cliént aangestelde persoon, op basis van een volmacht. Het effectieve management van de vennootschap zal worden uitgevoerd door de volmacht houder.

Actieve directeurs service

Met deze dienst wordt een van onze gekwalificeerde en ervaren directeuren aangesteld in uw vennootschap, waarbij er actief zal worden bijgedragen aan het management (al dan niet samen met de cliënt).

Belangrijk verschil met de nominee director is dus dat de aangestelde directeur ook werkelijk management taken verricht vanuit Bulgarije en kan bijdragen in de ‘substance’ van de vennootschap. Dit is van groot belang wanneer het land, waar de cliënt vandaan komt, de plaats van het effectieve management als uitgangspunt neemt voor de belastingheffing, in dat soort landen zou een nominee director dus niet werken. Door het aanstellen van een actieve directeurs service kan de vennootschap dus profiteren van de lage Bulgaarse belastingen.

Ook wordt deze dienst veelvuldig gekozen om zuiver praktische redenen.

Voor deze dienst wordt een overeenkomst opgesteld. De overeenkomst zullen de taken en bevoegdheden van de directerusdienst helder uit een worden gezet.

Nominee shareholder

Met deze dienst zal Vertinum voor u fungeren als aandeelhouder van uw vennootschap.
Op deze wijze wordt het economisch en juridisch eigendom van de aandelen gesplitst. Deze dienst is vooral interessant voor personen niet zichtbaar als aandeelhouder kunnen of willen zijn,
Voor deze dienst zal een shareholder agreement worden opgesteld. Deze overeenkomst zal eveneens een clausule bevatten die aangeeft dat u de rechthebbende bent op alle dividenden die worden uitgekeerd door de vennootschap. Ook staat in de overeenkomst op welke wijze het stemrecht van de aandelen dient te worden uitgeoefend.

Due diligence

Vertinum hanteert strikte due diligence en ken-uw-cliënt procedures en volgt de van toepassing zijnde anti-witwas wetgeving. In het geval dat we onnodige risico’s zien in een transactie zullen we onze cliënt contacteren en hieromtrent informeren en verdere instructies afwachten. Wanneer het gaat om grote transacties heeft Vertinum het recht nader bewijs te verlangen van de bron en afkomst van de transactie en de bijbehorende gelden.
Alle details en verkregen informatie tijdens de uitvoer van onze dienstverlening wordt met de grootste confidentialiteit behandeld.